ACEA

ACEA – ir Eiropas Automobiļu Ražotāju Asociācija, un tā paredz 4 dažādus standartus atkarībā no dzinēja tipa un izmantošanas veida. Klasifikācija sastāv no burta, kas norāda uz dzinēja tipu, un cipara, kas dod atsauci, norādot uz vajadzībām un pielietojumu dotajā kategorijā.

A../B.. — motoreļļas gan benzīna, gan dīzeļdzinējiem;


C.. — motoreļļas visiem motoriem ar izplūdes gāzu visu veidu pēcapstrādi;


E.. — motoreļļas smagajiem dīzeļmotoriem.

Motoreļļas vieglajiem benzin un dīzeļmotoriem:

A1/B1 — kategorijas eļļas paredzētas izmantošanai benzīna un vieglajos dīzeļdzinējos, kuri konstruēti darbam ar degvielu ietaupošām zemas viskozitātes eļļām.Augstas temperatūras dinamiskā viskozitāte robežās starp 2,6 …3,5 mPa*s. Prasības dzinēju izmēģinājumiem palika bez izmaiņām, salīdzinot ar 2002. gada versijām A1 un B1 atsevišķi
A3/B3 — kategorijas eļļas paredzētas izmantošanai augstas atdeves benzīna un vieglajos dīzeļmotoros, arī ar pagarinātiem nomaiņas intervāliem un smagos ekspluatācijas apstākļos, ja tādus paredz dzinēja ražotājs. Motoreļļas ir ar stabilām ekspluatācijas īpašībām, ilgi saglabā sākotnējo viskozitāti. Prasības dzinēju izmēģinājumiem palika bez izmaiņām,
salīdzinot ar 2002. gada versijām A3 un B3 atsevišķi.
A3/B4 — kategorijas eļļas paredzētas izmantošanai augstas atdeves benzīna un vieglajos tiešās iesmidzināšanas dīzeļdzinējos, kā arī pielietošanai apstākļos, kuri definēti kategorijai B3. Eļļa ar stabilām ekspluatācijas īpašībām, ilgi saglabā sākotnējo viskozitāti. Prasības dzinēju izmēģinājumiem palika bez izmaiņām, salīdzinot ar salīdzinot ar 2002. gada versijām A3 un B4 atsevišķi.
A5/B5 — kategorijas motoreļļas paredzētas izmantošanai pagarinātiem maiņas intervāliem augstas atdeves benzīna un vieglajos dīzeļmotoros, konstruētos darbam ar zemas viskozitātes motoreļļu (2,9 …3.5 mPa.s) izmantošanai. Motoreļļas ar stabilām ekspluatācijas īpašībām, ilgi saglabā sākotnējo viskozitāti. Prasības dzinēju izmēăinājumiem palika bez izmaiņām, salīdzinot ar 2002. gada versijām A5 un B5 atsvišķi. Šīs eļļas var nebūt pielietojamas dažos dzinējos, šaubu gadījumos skatīties rokasgrāmatā.

Kategorija C ir jaunizveidota un paredzēta motoreļļām, kurām ir svarīga savietojamība ar izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīcēm, piemēram, izplūdes gāzu katalītiskajiem neitralizatoriem, trīskomponentu katalītiskajiem neitralizatoriem TWC vai dīzeļu kvēpu filtriem DPF. Šai kategorijai definētas minimālās prasības tādām motoreļļām, kuras pamatā balstītas uz prasībām A/B kategorijai. Galvenā atšķirība ir stipri samazinātais sulfāta pelnu, fosfora un sēra saturs eļļā (angliski SAPS):
C1 — ir visaugstākās pakāpes motoreļļas ar viszemāko SAPS saturu. Šīs kategorijas motoreļļas paredzētas izmantošanai augstu darbaspēju benzīna un vieglajos dīzeļdzinējos, aprīkotos ar izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīcēm, kā, piemēram, dīzeĜu kvēpu filtri (DPF) un trīskomponentu katalītiskie neitralizatori (TWC).
ACEA C1-08 motoreļļas tagad tipiski ir SAE 5W-30 viskozitātes klasē, ražotas no API III Grupas bāzes eļļām, ar zemu HTHS (augstas temperatūras/augsta pretošanās eļļas slāņa nobīdei) viskozitāti (≤3,5 cP). Zemā HTHS viskozitāte (≤3,5 cP) un zemais sulfāta atlikuma pelnu saturs (<0,5), ko regulē ACEA C1-08, ierobežo to motoreļļu klāstu, kuras agrāk tika apzīmētas ar ACEA C1. ACEA C1 parasti lieto kopā ar JASO DL-1. Patlaban nav OEM specifikāciju, kuras apzīmētu kopā ar ACEA C1. Uzmanību! SAPS attiecas uz sulfāta pelnu, fosfora un sēra līmeni, kurš bieži vien ir ierobežots jaunākajās ACEA specifikācijās. Izmaiņas. ACEA C1 pirmo reizi tika ieviesta „ACEA Oil Sequences 2004”, un 2007.gadā tajā netika veiktas izmaiņas. ACEA 2008 veica virkni izmaiņu ACEA C1 specifikācijā. Tagad motoreļļu pārbaude ietver OM646LA dzinēja testu, kurš aizstāj OM602A, kopā ar nogulšņu samazināšanu un degvielas ekonomijas uzlabošanu. Uzmanību! Šīm motoreļļām ir viszemākās SAPS vērtības un tās var būt neizmantojamas dažos dzinējos. Šaubu gadījumos skatīties rokasgrāmatā.
C2 — ir visaugstākās pakāpes motoreļļas ar viszemāko SAPS saturu. Šīs kategorijas motoreļļas paredzētas izmantošanai augstu darbaspēju benzīna un vieglajos dīzeļdzinējos, aprīkotos ar izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīcēm, kā, piemēram, dīzeļu kvēpu filtri (DPF) un trīskomponentu katalītiskie neitralizatori (TWC). ACEA C2-08 motoreļļas tagad tipiski ir SAE 5W-30 viskozitātes klasē, ar zemu HTHS viskozitāti (≤3,5 cP), ražotas no API III Grupas bāzes eļļām. Neskatoties uz vidēju „mid SAPS” saturu un daudzu OEM specifikācijām papildus ACEA C2 specifikācijai, zemā HTHS viskozitāte (≤3,5 cP), lai 155 sasniegtu paaugstinātu degvielas ekonomiju, ko regulē ACEA C2-08, ierobežo to motoreļļu klāstu, kuras agrāk tika apzīmētas ar ACEA C2.
Uzmanību! SAPS attiecas uz sulfāta pelnu, fosfora un sēra līmeni, kurš bieži vien ir ierobežots jaunākajās ACEA specifikācijās. Izmaiņas. ACEA C2 pirmo reizi tika ieviesta „ACEA Oil Sequences 2004”, un 2007.gadā tajā netika veiktas izmaiņas. ACEA 2008 veica virkni izmaiņu ACEA C2 specifikācijā. Tagad motoreļļu pārbaude ietver OM646LA dzinēja testu, kurš aizstāj OM602A, kopā ar nogulšņu samazināšanu.
C3 — ir visaugstākās pakāpes motoreļļas ar viszemāko SAPS saturu. Šīs kategorijas motoreļļas paredzētas izmantošanai augstu darbaspēju benzīna un vieglajos dīzeļmotoros, aprīkotos ar izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīcēm, kā, piemēram, dīzeļu kvēpu filtri (DPF) un trīskomponentu katalītiskie neitralizatori (TWC). ACEA C3-08 motoreļļas tagad tipiski ir SAE 5W-30 vai SAE 5W-40 viskozitātes klasē, ražotas no API III Grupas bāzes eļļām. Vidējais „mid SAPS” saturs un atbilstība daudzu OEM specifikācijām ACEA C3 specifikācijai piešķir ACEA C3-08 motoreļļām plašu pielietojumu, jo tajā nav ieviestas būtiskas izmaiņas kopš ieviešanas 2004.gadā. ACEA C3 parasti lieto kopā ar virkni OEM specifikāciju, kā: Daimler MB: 229.31, 229.51; Volkswagen: 502.00, 505.00, 505.01; BMW: Longlife 04; Porshe (tikai SAE 5W-40).
Uzmanību! SAPS attiecas uz sulfāta pelnu, fosfora un sēra līmeni, kurš bieži vien ir ierobežots jaunākajās ACEA specifikācijās. Izmaiņas. ACEA C3 pirmo reizi tika ieviesta „ACEA Oil Sequences 2004”, un 2007.gadā, VW TDI testā, paaugstināja prasības virzuļu tīrībai no >RL206 -3 punktiem līdz >RL206. ACEA 2008 veica virkni izmaiņu ACEA C3 specifikācijā. Tagad motoreļļu pārbaude ietver OM646LA dzinēja testu, kurš aizstāj OM602A, kopā ar nogulšņu samazināšanu.
C4 — ir visaugstākās pakāpes motoreļļas ar viszemāko SAPS saturu. Šīs kategorijas motoreļļas paredzētas izmantošanai augstu darbaspēju benzīna un vieglajos dīzeļmotoros, aprīkotos ar izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīcēm, kā, piemēram, dīzeļu kvēpu filtri (DPF) un trīskomponentu katalītiskie neitralizatori (TWC). ACEA C4-08 motoreļļas tipiski ir SAE 5W-30 viskozitātes klasē, ražotas no API III Grupas bāzes eļļām. Augstā HTHS viskozitāte (>3,5 cP) un zemais sulfāta atlikuma pelnu saturs (<0,5), ko regulē ACEA C4-08, ierobežo to motoreļļu klāstu, kuras agrāk tika apzīmētas ar ACEA C4. ACEA C1 parasti lieto kopā ar Renault RN0720. Renault darbaspēju specifikācija RN0720 balstās uz maksimālajām ACEA C4 robežvērtībām, papildus izvirzot prasības motora tīrībai, motoreļļas pretoksidēšanās stabilitātei un eļļas slāņa izturībai. Uzmanību! SAPS attiecas uz sulfāta pelnu, fosfora un sēra līmeni, kurš bieži vien ir ierobežots jaunākajās ACEA specifikācijās. Izmaiņas. ACEA C4 pirmo reizi tika ieviesta „ACEA Oil Sequences 2007” un ACEA 2008 paaugstināja prasības nogulšņu samazināšanai un dīzeļmotora pretnodiluma aizsardzībai.

Motoreļļas smagajiem dīzeļmotoriem:

E1, E2, E3, E5 — vairs netiek izmantots

E4 — ir UHPD (Ultra High Performance Diesel) klases motoreļļas smagi slogotiem dīzeļdzinējiem, gariem eļļas nomaiĦas intervāliem – atbilstoši dzinēju ražotāju ieteikumiem.
ACEA E4 kategorijas motoreļļas parasti ir SAE 10W-40 viskozitātes klases, ražotas no API III Grupas bāzes eļļām. ACEA E4 parasti tiek lietota kopā ar specifikācijām Daimler MB 228.5 un MAN 3277.  Abas, Daimler un MAN, specifikācijas balstās uz ACEA E4 maksimālajām prasībām, papildus izvirzot paaugstinātas prasības aizsardzībai pret dilšanu. Daimler MB 228.5 specifikācija arī nosaka minimālo sulfāta pelnu saturu 1,01%. Izmaiņas. ACEA E4 pirmo reizi tika ieviesta „ACEA Oil Sequences 1999”, un pamatā arī balstījās uz 1999.gadā ieviesto ACEA E4 specifikāciju prasībām. ACEA 2008 veica virkni izmaiņu ACEA E4 specifikācijā. OM646LA un OM501LA ir jauni testi smago dīzeļmotoru sadaĜā ne tikai ACEA E klases motoreļļu testēšanas jomā, tie arī darbosies ar mūsdienīgu dīzeļdegvielu – 5% biodīzeli (B05).

E6 — ir UHPD (Ultra High Performance Diesel) klases motoreļļas, ar zemu SAPS līmeni, smagi slogotiem dīzeļdzinējiem, gariem eļļas nomaiņas intervāliem. ACEA iesaka tās izmantot transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām, lai samazinātu cieto daļiņu (DPF) un slāpekļa oksīda (EGR un/ vai SCR) daudzumu. ACEA E6 kategorijas motoreļļas parasti ir SAE 10W-40 viskozitātes klasē, ražotas no API III Grupas bāzes eļļām. ACEA E6 parasti tiek lietota kopā ar specifikācijām Daimler MB 228.51 un MAN 3477. Abas automobiļu ražotāju darbaspēju specifikācijas veidotas augstāko ACEA E6 robežvērtību līmenī, ar papildus prasībām aizsardzībai pret dilšanu.
Uzmanību! SAPS attiecas uz sulfāta pelnu, fosfora un sēra saturu, kuru līmenis bieži vien ir ierobežots jaunākajās specifikācijās. Izmaiņas. ACEA 2008 veica virkni izmaiņu ACEA E6 specifikācijā.

E7 — ir SHPD (Super High Performance Diesel) klases motoreļļas vidējiem eļļas nomaiņas intervāliem. ACEA E7 specifikācijā ir iekĜauti daudzi Ziemeļamerikas specifikācijas API CI-4 elementi. Kopš ACEA E2 specifikācija netiek iekļauta šajā klasifikācijā, ACEA E7 izpilda minimālo prasību līmeni smagi slogotiem dīzeļdzinējiem. ACEA E7 kategorijas motoreļļas parasti ir SAE 15W-40 viskozitātes klasē, ražotas no API I Grupas bāzes eļļām. Tomēr aug pieprasījums pēc ACEA E7 SAE 10W-40 viskozitātes klases motoreļļām ar paaugstinātām darbaspējām. ACEA E7 parasti tiek lietota kopā ar specifikācijām Daimler MB 228.3, MAN 3275 un Volvo VDS 3. Šīs automobiļu ražotāju darbaspēju specifikācijas veidotas augstākajā ACEA E7 līmenī, ar papildus prasībām aizsardzībai pret dilšanu.
Uzmanību! Vērtības <9.00 nav pieņemamas. Izmaiņas. ACEA 2008 veica virkni izmaiņu ACEA E7 specifikācijā. E9 — ir SHPD (Super High Performance Diesel) klases motoreļļas, ar vidēju SAPS līmeni, vidējiem eļļas nomaiņas intervāliem. ACEA E9 specifikācijā ir iekļauti daudzi Ziemeļamerikas specifikācijas API CJ-4 elementi. ACEA iesaka ACEA E9 motoreļļas izmantot transportlīdzekļos, aprīkotos ar progresīvām izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām, lai samazinātu cieto daļiņu (DPF) un slāpekļa oksīda (EGR un/vai SCR) daudzumu, darbam ar zema sēra satura dīzeļdegvielu. ACEA E9 kategorijas motoreļļas paredzētas SAE 15W-40 viskozitātes klasē,
ražotas no API II Grupas bāzes eļļām. Mack T-11 dzinēja tests un, piemēram, automobiļu ražotāju Daimler MB 228.31 un Volvo VDS-4 specifikācijas šajā kategorijā pieprasa paaugstinātu kvēpu daļiņu attīrīšanu. E9 anticipates baseline performance for Euro VI emission legislation, which will likely demand mandatory DPF on all vehicles in Europe (aligning with EPA 2010). E9 paredzēta kā pamatprasība izplūdes gāzu tīrības noteikumos Euro VI dzinējiem, kas, iespējams, pieprasīs obligātu kvēpu daļiņu filtru (DPF) lietošanu visiem transportlīdzekļiem Eiropā (saskaņojot ar EPA 2010).
Uzmanību! SAPS attiecas uz sulfāta pelnu, fosfora un sēra saturu, kuru līmenis bieži vien ir ierobežots jaunākajās specifikācijās. Izmaiņas. ACEA E9 ir pilnīgi jauna specifikācija.

error: Saturs ir aizsargāts !!
×